پرش لینک ها
مشاوره تلفنی

طرز باز كردن تگ لباس

در این مقاله قصد داریم طرز باز كردن تگ لباس سنسورماتیک را توضیح دهیم.

تگ سنسورماتیک دارای تگ باز کن مخصوص به خود میباشد. و با تگ بازکن های معمولی نمیتوان آن را از لباس جدا نمود. دو نوع تگ باز کن سنسورماتیک وجود دارد. 1) تگ بازکن دستی 2) تگ باز کن برقی

در فیلم زیر ابتدا به معرفی تگ سنسورماتیک میپردازیم، تگ سنسورماتیک به هیچ وجه با مگنت های معمولی باز نمیشود و در واقع ضریب امنیت تگ سنسورماتیک نسبت به تگ های معمولی بیشتر است.

در ادامه به نحوه ی اتصال و کاربرد تگ سنسورماتیک و جدا کردن آن میپردازیم.

سوزن این تگ بصورت شیار دار است و وقتی این سوزن به تگ وصل میشود بصورت پله ای وارد میشود که به هیچ عنوان خارج نمیشود.

برای باز کردن و یا جدا کردن این نوع تگ از لباس جداکننده های خاصی وجود دارد:

  1. جداکننده تگ سنسورماتیک دستی
  2. جداکننده تگ سنسورماتیک برقی

جداکننده های برقی نیز به دوصورت رومیزی و تو میزی ارائه می شوند.

میتئانید در فیلم زیر نحوه عملکرد این نوع جدا کننده ها را مشاهده نمایید.

تفاوت جدا کننده تگ لباس دستی با برقی در قیمت آنها است.

و همچنین سرعت عمل جداکننده های برقی از جداکننده های تگ دستی بیشتر میباشد.

 

یک دیدگاه بگذارید